IKI Krav Maga

Krav maga (hebraisk: קרב מגע, «kontaktkamp») er et selvforsvars- og nærkamp-system opprinnelig utviklet for det israelske forsvaret. Krav maga er kjent for sitt fokus på reelle situasjoner og ekstremt effektive og brutale motangrep. Krav maga har en filosofi med vekt på nøytralisering av trusler, med simultane defensive og offensive manøvrer og aggresjon.

Krav maga består av en bred kombinasjon av teknikker hentet fra boksing, savate, muay thai, wing chun, judo, jujutsu, aikido, bryting og grappling, sammen med realistisk nærkamp.

Krav maga benyttes av det israelske forsvaret, både ordinære avdelinger og spesialstyrker, og etterretningsorganisasjoner som Mossad og Shin Bet. Internasjonalt benyttes varianter av krav maga av en lang rekke militære avdelinger, særlig spesialstyrker, sikkerhetsorganisasjoner og politistyrker. Også enheter i det norske forsvaret og det norske politiet benytter varianter av Krav maga.

Systemet har blitt videreutviklet for sivilt bruk, og det er flere organisasjoner som underviser varianter av Krav maga internasjonalt. Krav maga består i all hovedsak av en gruppe enkle og intuitive teknikker mot sårbare deler av kroppen som f.eks. skritt, strupe og øyne, som kan benyttes i truende situasjoner der angrepet består av for eksempel:

  • Slag og spark mot kroppen
  • Kvelning
  • Angrep med slagvåpen, kniv, skytevåpen, flaske

Teknikkene kan benyttes av begge kjønn, og det kreves ikke fysisk styrke. Prinsippet er å påføre maksimal skade på enkleste måte og minimal tid. Samtidig handler en vesentlig del av krav maga om å unngå truende og farlige situasjoner, samt de-eskalering. Det legges stor vekt på å unngå å bruke vold hvis det ikke er strengt nødvendig.

Krav maga regnes ikke som en kampsport, fordi det ikke konkurreres i krav maga, og det er ingen tradisjonelle sportselementer i systemet.

I motsetning til de fleste tradisjonelle kampsporter, foregår det en kontinuerlig utvikling av krav maga. Når nye typer trusler oppstår, blir det utviklet teknikker for å møte truslene. De senere årene har f.eks antallet som trener MMA økt kraftig. Det har ført til at Krav maga har utviklet teknikker spesielt til å forsvare seg mot og nedkjempe MMA-utøvere.

I dag er det vanlig å dele krav maga inn i en sivildel, en politidel, en militærdel, og en tredjepersons beskyttelsesdel. Forskjellen på disse er grovt sett avslutningene på teknikkene, som strekker seg fra å forlate en beseiret motstander via pågripelse og nedkjempelse til å beskytte en tredjeperson som livvakt eller sivilist.

IKI Kick Boxing

IKI har utviklet en egen form for kick boxing KB som brukes som en del av systemet. IKIs KB inneholder de samme teknikker som vanlig KB, men måten teknikkene brukes på er forskjellig.
Tradisjonell KB utøves i dag på to hovedmåter; en konkurranse del der man går i ringen og konkurrerer i for eksempel en turnering, og en fitness del for de som ønsker en effektiv trening, men som ikke er opptatt av konkuranseaspektet. Felles for disse typene er at man jobber intenst i en relativt kort periode, og bruker gjerne mye energi for å gjøre så mange teknikker som mulig så raskt som mulig.
I IKI KB er hele prinsippet at man skal bruke minimalt med energi for å kunne holde på lengre dersom det er nødvendig. I en selvforsvarssituasjon er det dessverre ikke noen dommer som avblåser kampen etter en tid eller en coach som sier at man skal ta en pause. Man må rett og slett sikre seg at man har energi nok til å holde på så lenge som det kreves.
Alle teknikker utføres derfor med på en måte som krever minimalt med styrke og kondisjon. Teknikkene blir ikke like raske og tette som i tradisjonell KB, men effekten av hver teknikk er meget kraftfull.
Alle selvforsvars-øvelser og -tekniker avsluttes med en eller flere IKI KB teknikker slik at motstanderen blir satt ut av spill.

Les mer på krav-maga-expert.

Full instructor IKI Krav Maga

Trond Stenberg

Rankings

  • Black Belt 3. dan IKI Krav Maga
  • Black Belt 2. dan IKI Kick Boxing
  • Green Belt Kyusho Jitsu

Associated instructor IKI Krav Maga

Trond Høyem

Rankings

  • Black Belt 1. dan IKI Krav Maga
  • Black Belt 1. dan IKI Kick Boxing
  • Black Belt Wado Ryu Karate